Wet bescherming

Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt ZonnepaneelOffertes.com zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan jouw privacy.

Doel

De door jou verstrekte persoonsgegevens gebruikt ZonnepaneelOffertes.com alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt hebt. Dat is het aanvragen van offertes.

Bescherming tegen verdere verspreiding

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan je een offerte wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

Geheimhouding

De medewerkers van ZonnepaneelOffertes.com en de medewerkers van bedrijven bij wie je de offertes aanvraagt hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Recht van inzage en correctie

Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die ZonnepaneelOffertes.com over je in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door ZonnepaneelOffertes.com op jouw computer geplaatst wordt. Dit doen we, omdat ZonnepaneelOffertes.com af en toe van lay-out veranderd. Om ervoor te zorgen dat je steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie jouw IP-nummer op.

Wijzigingen in deze privacy policy

Deze privacy policy geldt vanaf 15 december 2004 en kan slechts door ZonnepaneelOffertes.com worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij je daarover informeren via deze website op de homepage.

Vragen en contact

Heb je vragen over deze privacy policy dan kun je contact met ons opnemen.

Spring naar werkbalk